KİVDF 19 ictimai-siyasi qəzetin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı qərar qəbul edib

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 31 iyul tarixli 2957 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi Konsepsiyası”nın müsabiqəli maliyyə yardımının göstərilməsinə dair müddəalarının yerinə yetirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının...

“Müasir jurnalistika: rəqəmsal texnologiyalarla birlikdə dəyişən yeni dövrün jurnalistikası” mövzusunda təlim keçirildi

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondu (KİVDF) tərəfindən jurnalistlər üçün xarici təlimçilərin iştirakı ilə onlayn formatda təlimlərin üçüncüsü baş tutmuşdur. “Müasir jurnalistika: rəqəmsal texnologiyalarla birlikdə dəyişən yeni dövrün jurnalistikası” mövzusunda...

Hər bir gənc vətənpərvər olmalıdır!

Ulu Öndər Heydər Əliyev: “Xalq mənə ümid bəsləyir. Mən də bu ümidi doğrultmaq üçün həyatımın qalan hissəsini xalqa bağışlamışam və ona qurban verməyə hazıram” Dünyada insan olmağın ən böyük şərtlərindən biri də ürəkdə bəslənən vətən...

Lələtəpə yüksəkliyinə sancılan o üçrəngli bayrağımızı, o bayrağı ora sancan igidlərimizi allah qorusun

Gənclərin sağlam olması gələcəyin uğurlu olması deməkdir. Əbəs yerə deyil ki, ölkəmizdə gənc nəslin sağlam ruhda böyüməsi, fiziki cəhətdən sağlam və vətənpərvər olması ən önəmli məsələlərdən biridir. Vətənpərvərlik ruhu, milli mənlik şüuru ailədən başlayaraq...

Uca öndərimiz Heydər Əliyev ordumuzun qalibiyyət rəmzidir

İbrahim Məsimoğlu: “Azərbaycan əsgəri öz döyüş qüdrətinə görə həmişə hörmətə layiqdir. Çünki o, lap döyüş təminatı kəsirli olsa da, verilən əmr və tapşırıqları mərdanə yerinə yetirmək iqtidarındadır” Vətənpərvərlik ruhu, milli mənlik şüuru ailədən başlayaraq təhsil...

Azərbaycanda vətənini sevən, qoruyan, çox savadlı, ağıllı və dünyagörüşlü gənclik yetişməkdədir

Rəfail Tağızadə: “Uşaqların vətənpərvərlik ruhunda formalaşmasında ailənin rolu çox böyükdür” Xalqımız gənc nəslin Vətənə məhəbbət, xalqa elinə və obasına hörmət, soykökünə, öz ata-babalarının ənənələrinə sədaqət ruhunda tərbiyə olunmasına həmişə böyük məsuliyyətlə yanaşıb. Bu bir həqiqətdir...

GƏNCLƏR SİYASƏTİNİN ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ

Gənclərin sahib olduğu milli mənlik şüuru nəsillərdən nəsillərə ötürülə bilir. Milli mənlik hər bir xalqın özünəməxsus tarixi inkişaf prosesinin məhsuludur. İnsanların həyat və məişət tərzindən tutmuş, bir sıra faktorlar ümumilikdə gənclərin mənəvi tərbiyəsinin əsasını...
KİVDF

Vətənpərvərlik ruhdan qaynaqlanan bir hisdir, bu ruhun kökü isə ailədən başlayır

Orxan Cabbarlı: “Gənclərin vətənpərvərlik hislərinin formalaşmasında ailə faktoru çox önəmli dərəcədə rol oynayır” Məlumdur ki, milli mənlik şüuru anlayışına vətəni sevmək, doğma yurda məhəbbət bəsləmək, təbii sərvətləri qorumaq kimi sosial keyfiyyətlər daxildir. Milli mənliyə gedən...
KİVDF

Ümummilli Lider Heydər Əliyev ölkədə gənclər siyasətinin düzgün aparılmasını vacib və önəmli hesab edirdi

“Mənim üçün ən əziz nemət Azərbaycanın uşaqlarıdır, Azərbaycanın gəncləridir. Çünki Azərbaycan Prezidenti kimi mən də bu gün Azərbaycanın böyük gələcəyi haqqında düşünürəm. Azərbaycanın gələcəyi isə Azərbaycanın gənclərindən və uşaqlarından asılıdır”.  HEYDƏR ƏLİYEV Gənclərimizin bir fərd, əsl Azərbaycan...
KİVDF

Azərbaycanın dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri də gənclər siyasətidir

“Bizim bu günkü gəncliyimiz sağlam düşüncəli gənclikdir, vətənpərvər gənclikdir, xalqını, millətini sevən gənclikdir… Gənclərimiz mükəmməl təhsil almalı, həyatı dərindən öyrənməli, dünyada gedən prosesləri bilməlidir. Lazımi fəaliyyət göstərib öz xalqına, dövlətinə xidmət etməlidir.”  HEYDƏR ƏLİYEV Gəncliyin sağlam...
- Reklam -

Son əlavələr