KİVDF

Vətənpərvərlik ruhdan qaynaqlanan bir hisdir, bu ruhun kökü isə ailədən başlayır

Orxan Cabbarlı: “Gənclərin vətənpərvərlik hislərinin formalaşmasında ailə faktoru çox önəmli dərəcədə rol oynayır” Məlumdur ki, milli mənlik şüuru anlayışına vətəni sevmək, doğma yurda məhəbbət bəsləmək, təbii sərvətləri qorumaq kimi sosial keyfiyyətlər daxildir. Milli mənliyə gedən...
KİVDF

Ümummilli Lider Heydər Əliyev ölkədə gənclər siyasətinin düzgün aparılmasını vacib və önəmli hesab edirdi

“Mənim üçün ən əziz nemət Azərbaycanın uşaqlarıdır, Azərbaycanın gəncləridir. Çünki Azərbaycan Prezidenti kimi mən də bu gün Azərbaycanın böyük gələcəyi haqqında düşünürəm. Azərbaycanın gələcəyi isə Azərbaycanın gənclərindən və uşaqlarından asılıdır”.  HEYDƏR ƏLİYEV Gənclərimizin bir fərd, əsl Azərbaycan...
KİVDF

Azərbaycanın dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri də gənclər siyasətidir

“Bizim bu günkü gəncliyimiz sağlam düşüncəli gənclikdir, vətənpərvər gənclikdir, xalqını, millətini sevən gənclikdir… Gənclərimiz mükəmməl təhsil almalı, həyatı dərindən öyrənməli, dünyada gedən prosesləri bilməlidir. Lazımi fəaliyyət göstərib öz xalqına, dövlətinə xidmət etməlidir.”  HEYDƏR ƏLİYEV Gəncliyin sağlam...
KİVDF

Vətən xüsusi sevgi və hörmətə layiq müqəddəs torpaqdır

İohan Vilhelm Snelmanın gənclik haqqında çox ibrətamiz kəlamları var, onlardan birinə nəzər salmaq istəyirəm: “Gəncliyin ruhunu istifadə edilməyən bir tarla kimi özbaşına qoysanız, orada kicitkən və tikandan başqa bir şey tapa bilməzsiniz”. Həqiqətən də,...
bayraq

Azərbaycan dili xalqımızın milli varlığını müəyyən edən, azərbaycançılıq məfkurəsinin əsasında duran mühüm amillərdəndir

“Dilimiz çox zəngin və ahəngdar dildir, dərin tarixi kökləri vardır. Şəxsən mən öz ana dilimi çox sevir və bu dildə danişmağımla fəxr edirəm” Ümummilli Lider Heydər Əliyev Hər bir canlının öz dili var. Həmçinin insanlar da...

Azərbaycanın inkişafında gənclərimizin rolu böyükdür

“Gənclərimiz milli ruhda tərbiyə olunmalıdır, milli-mənəvi dəyərlərimizin əsasında tərbiyələnməlidir. Gənclərimiz bizim tariximizə yaxşı bələd olmalı, dilimizi yaxşı bilməlidir. Hər bir gənc vətənpərvər olmalıdır, vətənpərvərlik böyük məfhumdur. Bu, sadəcə orduda xidmət etmək deyil, vətənə sadiq...

Vətənpərvərlik insana xas olan ən gözəl duyğudur

Sizi bilmirəm, amma mən vətənpərvər insanlara bir başqa hörmət edirəm. Məncə, çox insanda belədir. Küçədən keçdiyim zaman bir binanın kiçik pəncərəsində üçrəngli bayrağımızın asıldığını görəndə o evin vətənpərvər ailə üzvlərini hələ görmədən içimdə qəribə...

Uğrunda qan tökülən torpağa vətən deyilir

“Həqiqi namuslu insan ailəsini özündən,vətənini ailəsindən,insanlığı isə Vətənindən uca tutmalıdır” Jan Leron Dalamber Vətənpərvərlik tərbiyəsi Vətənə sevgi, məhəbbət, məsuliyyət hissinin, hər an Vətəninin, xalqının müdafiəsinə qalxmağa hazırlığın formalaşdırılmasıdır. Olduqca geniş mənaya malik olan vətənpərvərlik anlayışı özündə...

Ulu Öndər Heydər Əliyev: “Xalq mənə ümid bəsləyir. Mən də bu ümidi doğrultmaq üçün...

Dünyada insan olmağın ən böyük şərtlərindən biri də ürəkdə bəslənən vətən sevgisidir. Nə xoş bizə ki, övladlarımızın ürəyi hər daim vətən sevgisi ilə döyünür. Vətənimizin azadlığı, müqəddəs torpaqlarımızın toxunulmazlığı naminə canından keçən oğul və qızlarımız...
bayraq

Heydər Əliyev: “Hər bir Azərbaycan gənci hər şeydən çox, hər şeydən artıq müstəqil Azərbaycanın...

Vətən – bir millətin uzun illər yaşadığı, adət-ənənəsinin, varlığının, şüurunun, birliyinin yarandığı və formalaşdığı məkandır. Vətən, sadəcə müəyyən sərhədləri olan coğrafi məkan deyil. Vətən xüsusi sevgi və hörmətə layiq müqəddəs torpaqdır. Babalarımız bu torpaqlarda...
- Reklam -

Son əlavələr