Vətən müharibəsində qələbənin təməli Aprel döyüşləri zamanı qoyulub

“Əziz gənclər! Siz Azərbaycanın bu günü və gələcəyisiniz. Siz müstəqil Azərbaycanımızı XXI əsrdə yaşadanlar, quranlar və inkişaf etdirənlərsiniz. Biz müstəqil Azərbaycanın taleyini sizə etibar edib, tapşıracağıq. Ona görə də Azərbaycan dövlətini yaşatmaq və inkişaf...

Uşaqların tərbiyəsi cəmiyyətlə yanaşı, həm də ailələrdən asılı olur

Ulu öndər Heydər Əliyev deyirdi: “Hər bir Azərbaycan gənci hər şeydən çox, hər şeydən artıq müstəqil Azərbaycanın bu günü, gələcəyi haqqında düşünməlidir”. Bu düşüncə həmişə azərbaycançılıq əsasında formalaşdırılıb. Həqiqətən də, biz hər birimiz yeniyetmə və...

Vətənpərvərlik tərbiyəsilə böyüdülmüş gənclər hünərlərini Vətən müharibəsində – döyüş meydanında göstərdilər

Ümummilli lider Heydər Əliyev: “Milli dəyərlərimizi, milli ənənələrimizi yaxşı bilməyən, tariximizi yaxşı bilməyən gənc vətənpərvər ola bilməz. Hər bir gənc vətənpərvər olmalıdır. Vətənpərvərlik böyük bir məfhumdur. Bu, sadəcə orduda xidmət etmək deyil. Vətənə sadiq...

Gənclərimizin milli mənlik şüurunun və vətənpərvərlik hisslərinin tərbiyyəsi istiqamətində saysız-hesabsız tədbirlər görülür

Dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsi, gələcəyin etibarlı təminatı intellektual səviyyəli potensial kadrların yetişdirilməsindən, gənclərin aparıcı qüvvəyə çevrilərək cəmiyyətin bütün sferalarında iştirakından çox asılıdır. Gənclik bizim sabahımızdır, deyirlər. Milli məfkurəyə, dəyərlərə, milli mənlik şüuruna sahib olan, vətənpərvərlik hissləri...

Arzusunun gerçəkləşdiyi gün ən ali zirvəyə ucaldı

Vətən hamı üçün müqəddəsdir. Onun müdafiəsi uğrunda hamı bir nəfər kimi ayağa qalxıb mübarizə aparmağı özünə borc bilir. Kimi döyüşərək, kimi işində, əməlində öz borcunu yerinə yetirərək vətəninə xidmət edir. Bütün bunların əsası isə...

Ulu Öndər Heydər Əliyev: “Vətəni sevmək, torpağa bağlı olmaq – budur vətənpərvərlik”

“Gələcək gənclərin çiyinləri üzərində qurulmuşdur” Heydər Əliyev Orta məktəbdə təhsil aldığım müddətdə bu cümlə hər gün şüar kimi oxuduğum və yaddaşımda həkk olunan cümlələrdəndir. İlk vaxtlar sadəcə cümlə olaraq oxuduğum bu fikir zaman keçdikcə daha çox...

Gənclərimizin vətənpərvər, milli və bəşəri ruhda yetişdirilməsi əsas borcumuzdur

Gənclərimizdə tariximizə, kökümüzə, tarixən formalaşmış və bu günlə səsləşən adət-ənənəmizə, əxlaqi-mənəvi dəyərlərimizə uyğun milli şüurun formalaşdırılması, onların vətənsevərlik ruhunda tərbiyə olunması ən ümdə vəzifələrimizdən biri olmalıdır. Gənclərimizin milli mənlik şüurunun inkişaf etdirilməsi, onlarda vətənpərvərlik...

Ümummilli Lider Heydər Əliyev: “Azərbaycanın gələcəyi gənclərin əlindədir”

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev: Biz haqlı olaraq gənclərimizlə fəxr edirik Hər bir dönəmdə Vətənin çətin günündə, ağır sınaq zamanında mərd, sadiq gənclərə böyük ehtiyac olub. Məhz buna görə də gənclərdə vətənpərvərlik və vətəndaşlıq...

“İnsanın öz “mən”ini kəşf etməsi şəxsiyyətin uzun­müddətli inkişaf prosesinin nəticəsidir”

Vaqif Arzumanlı: “Gənclərdə milli mənlik şüurunun inkişafı elə getməlidir ki, bu, təkcə gəncin öz şəxsi təşəbbüsündən asılı olmasın” Hər bir kəsə məlumdur ki, gənclik bir millətin yaşaması, inkişafı üçün təməl daşıdır. Bir millətin mövcudluğu üçün...

Heydər Əliyev: “Bizim bu günkü gəncliyimiz sağlam düşüncəli gənclikdir, vətənpərvər gənclikdir, xalqını, millətini sevən...

Bir xalq öz gələcəyinin parlaq olmasını istəyirsə, sahib olduğu gənc nəslin daha gözəl yetişməsi üçün əlindən gələni etməlidir. Xüsusilə də dəyərlər mühitində yetişən, milli-mənəvi, etik-əxlaqi dəyərlərə sahib olan gənclər bir xalqın parlaq gələcəyinin təminatçısıdırlar....
- Reklam -

Son əlavələr