Vətən müharibəsində qələbənin təməli Aprel döyüşləri zamanı qoyulub

“Əziz gənclər! Siz Azərbaycanın bu günü və gələcəyisiniz. Siz müstəqil Azərbaycanımızı XXI əsrdə yaşadanlar, quranlar və inkişaf etdirənlərsiniz. Biz müstəqil Azərbaycanın taleyini sizə etibar edib, tapşıracağıq. Ona görə də Azərbaycan dövlətini yaşatmaq və inkişaf...

Gənclərimizin vətənpərvər, milli və bəşəri ruhda yetişdirilməsi əsas borcumuzdur

Gənclərimizdə tariximizə, kökümüzə, tarixən formalaşmış və bu günlə səsləşən adət-ənənəmizə, əxlaqi-mənəvi dəyərlərimizə uyğun milli şüurun formalaşdırılması, onların vətənsevərlik ruhunda tərbiyə olunması ən ümdə vəzifələrimizdən biri olmalıdır. Gənclərimizin milli mənlik şüurunun inkişaf etdirilməsi, onlarda vətənpərvərlik...

Məktəblilər arasında vətənpərvərlik hislərinin təbliği daim diqqət mərkəzindədir

“Hamımızın ümumi vəzifəmiz xalqımızda vətənpərvərlik, vətən torpağına, millətə sədaqət, vətən uğrunda şəhidliyə hazır olmaq hisslərini formalaşdırmaq, inkişaf etdirmək və təbliğ etməkdir” Ümummilli Lider Heydər Əliyev Azərbaycan dövlət gənclər siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri kimi ölkəmizdə yeniyetmə və...

Ümummilli Lider Heydər Əliyev: “Azərbaycanın gələcəyi gənclərin əlindədir”

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev: Biz haqlı olaraq gənclərimizlə fəxr edirik Hər bir dönəmdə Vətənin çətin günündə, ağır sınaq zamanında mərd, sadiq gənclərə böyük ehtiyac olub. Məhz buna görə də gənclərdə vətənpərvərlik və vətəndaşlıq...

Gənclərimizin milli mənlik şüurunun və vətənpərvərlik hisslərinin tərbiyyəsi istiqamətində saysız-hesabsız tədbirlər görülür

Dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsi, gələcəyin etibarlı təminatı intellektual səviyyəli potensial kadrların yetişdirilməsindən, gənclərin aparıcı qüvvəyə çevrilərək cəmiyyətin bütün sferalarında iştirakından çox asılıdır. Gənclik bizim sabahımızdır, deyirlər. Milli məfkurəyə, dəyərlərə, milli mənlik şüuruna sahib olan, vətənpərvərlik hissləri...

Gənc nəslin düzgün yetişdirilməsi ölkə siyasətində xüsusi yer tutur

Ümummilli lider Heydər Əliyev: “Hər bir Azərbaycan gənci hər şeydən çox, hər şeydən artıq müstəqil Azərbaycanın bu günü, gələcəyi haqqında düşünməlidir” Vətənpərvərlik vətənini sevmək və Vətən üçün hər cür fədakarlığı etmək hissləridir. Yəni bir fərdin...

Vətən sevgisi ali hisdir və bunu uşaqlara izah etmək, çatdıra bilmək bizlərin borcudur

Vətən Anadır, vətən torpağı ən dəyərli nemətdir. Kimlər ki, vətənpərvərlik hislərindən məhrumdur, məncə, onlar ən aciz və cılız insanlardır. Təbii ki, bütün hislərdə olduğu kimi bu hislərin də tərbiyəyə ehtiyacı vardır. Valideyn tərbiyəsindən kənarda...

Uşaq və yeniyetmələrin şəxsiyyətinin formalaşmasında ailənin rolu

Bu günün azyaşlısı sabahın gəncidir. O, gələcəkdə xalqının, millətinin həyatında mühüm yer tutacaq cəmiyyət üzvüdür. Bu günkü gənclərin sabahkı cəmiyyət həyatında daha layiqli yeri, mövqeyi vətənpərvərlik ruhundan birbaşa asılıdır. Gənc nəslin tərbiyəsi məsələsi ailənin...

Vətənpərvərlik elə bir hisdir ki, insanda fədakarlıq, qəhrəmanlıq və məğlubedilməzlik hislərini yaradır

Rəfail Tağızadə: “İlk növbədə gənclərdə vətənpərvərlik ruhunu, vətən sevgisini artırmaq lazımdır” Belə bir aksioma var ki, hər bir cəmiyyət gəncləri öz mədəniyyəti ruhunda tərbiyə edir. Məsələn, qədim Spartada gənclər nizam-intizam, qəhrəmanlıq və cəsarət ruhunda tərbiyə...

Hər keçən gün gənclərin cəmiyyətdə çəkisi və rolu artır

Milli mənlik hər bir xalqın özünəməxsus tarixi inkişaf prosesinin məhsuludur. İnsanların həyat və məişət tərzindən tutmuş, bir sıra faktorlar ümumilikdə gənclərin mənəvi tərbiyəsinin əsasını təşkil edir. Gənclərin mənəvi tərbiyəsinə Vətəni sevmək, doğma yurda məhəbbət...
- Reklam -

Son əlavələr