Hər bir ölkəni irəli aparan onun vətənpərvər gəncləridir

Vətənpərvərlik elə bir hisdir ki, insanda fədakarlıq, qəhrəmanlıq və məğlubedilməzlik hislərini yaradır, onun apardığı mübarizədə onda inam hissini gücləndirir. Ölkəmizdə də bu hislərin uşaqlara və gənclərə aşılanmasında mühüm işlər görülür, çünki təhsil alan uşaq...

“Xalqın, Vətənin taleyi hər bir insanın taleyinə çevrilməlidir!”

Vətənpərvərlik insanın daxilindəki duyğulardır. Əgər bunlar yoxdursa, o insan mənəviyyatsızdır”.                                                                                    ...

Uşaqlar tərbiyənin aynasıdır

Əslində başlığı “sapı özümüzdən olan baltalar” qoymağı düşünürdüm, amma sonradan fərqinə vardım ki, bu çox sərt ittiham olar. “Sapı özümüzdən olan baltalar” haqqında kifayət qədər yazıların yazıldığını və dərc edildiyini nəzərə alsaq, mən o...

Hər kəsə öz vətəni əzizdir

Hamımızın ümumi vəzifəmiz xalqımızda vətənpərvərlik, Vətən torpağına, millətə sədaqət, Vətən uğrunda şəhidliyə hazır olmaq hislərini formalaşdırmaq, inkişaf etdirmək və təbliğ etməkdir”                                                                                                    Heydər Əliyev Hər bir xalqın milli varlığının əsas atributlarından biri milli şüurdur. Milli şüur milli mənəvi dəyərləri özündə əks...
İlham Əliyev

Vətənpərvərlik hislərinin tərbiyəsi və milli mənlik şüurunun formalaşmasında tədris müəssisələrinin birbaşa rolu və fəaliyyəti

“Mən istəyirəm ki, gənclərimiz vətənpərvər, peşəkar, bilikli, savadlı olsunlar, Vətən sevgisi ilə böyüsünlər. Bunu etmək üçün bütün tədbirlər görülür”.    İlham Əliyev Vətən amalı və azərbaycançılıq ideologiyası vətənpərvərlik anlayışı ilə əlaqədardır. Q.Əliyevə görə vətənpərvərlik bir-biri ilə vəhdətdə...
KİVDF

Milli mənlik şüuru uzun tarixi inkişaf prosesinin məhsuludur

Vaqif Arzumanlı: “Gənclərdə milli mənlik şüurunun inkişafı elə getməlidir ki, bu, təkcə gəncin öz şəxsi təşəbbüsündən asılı olmasın” Gənclərin vətənpərvərlik tərbiyəsinin formalaşması üçün tələb olunan bir çox məsələlər var ki, onların bu işdə birbaşa iştirakı...
vətəndaş

“Vətən daşı olmayandan, olmaz vətəndaşı”

Özünü vətəndaş zənn edən bir kəs Vətənin dərdinə yad qala bilməz! (Nikolay Alekseyeviç Nekrasov:Rus şairi) Müasir Azərbaycan gənclərinin intelektual səviyyəsi geniş olduğundan onlarda formalaşan vətən sevgisi, vətənpərvərlik anlayışı da böyük mənanı kəsb edir. Nəzərə almaq lazımdır...
“Azərbaycan Bayrağı” ordenli Aydın Abdullayev

İndi ordumuz çox güclüdür

Vətənpərvərlik ruhu, milli mənlik şüuru ailədən başlayaraq təhsil ocaqlarına qədər gənc nəsilə aşılanmalıdır. Hamı bilməlidir ki, müstəqillik asan qazanılmayıb. Bu yolda minlərlə şəhidimizin qanı tökülüb. Bu baxımdan, Azərbaycan torpağında yaşayan hər kəs müstəqilliyimizin qədrini...

Bizim kifayət qədər ağıllı, bacarıqlı, savadlı, çalışqan gənclərimiz var

“Gəncliyin ruhunu istifadə edilməyən bir tarla kimi özbaşına qoysanız, orada kicitkən və tikandan başqa bir şey tapa bilməzsiniz” (İohan Vilhelm Snelman) Gənclik insanın elə bir dövrüdür ki, o dövrdə insan daha çox enerjili olur. Eyni...
bayraq

Gənclər sabahın qurucularıdır

Vətəni sevməyən insan olmaz, Olsa o şəxsdə vicdan olmaz!  (Abbas Səhhət) Şair necə gözəl deyib. Hər bir insan vətənini, yurdunu sevməlidir. Vətən sevgisini uşaqlara, yeniyetmə və gənclərə düzgün aşılamaq lazımdır. Düzdür, əlbəttə ki, bu, eyni zamanda...
- Reklam -

Son əlavələr